Monitorowanie rozmów telefonicznych pracowników - dowiedz się, jak je wprowadzić

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 13 września 2018
Zwrot wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników

Wprowadzając w podmiocie monitoring wizyjny administrator danych osobowych jest zobowiązany do uwzględnienia tego faktu w regulaminie pracy. W taki sam sposób należy postąpić, wprowadzając monitorowanie poczty elektronicznej. Sprawdź, czy możliwe jest nagrywanie rozmów telefonicznych.

Monitorowanie rozmów? Tak, ale nie w każdym przypadku

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej). Przepis stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określona powyżej (a więc np. monitoringu rozmów telefonicznych), jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji powyższego celu (art. 223 § 1 i 4 Kodeksu pracy).

Uwaga

Jak wprowadzić monitoring wizualny w zakładzie pracy? Sprawdź tutaj>>

Uwaga

Dopuszczalne jest wprowadzenie w zakładzie pracy monitoringu rozmów telefonicznych, jeżeli jego stosowanie jest konieczne do zagwarantowania organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Wprowadzenie monitoringu rozmów telefonicznych wymaga m.i.n ustalenia celów, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 223 § 3 w zw. z art. 222 § 2 Kodeksu pracy). To jednak nie wszystko. Należy również:

  • poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem,
  • każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazywać mu na piśmie wskazane wyżej informacje,
  • wprowadzić oznaczenia dotyczące monitoringu, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem,
  • zrealizować obowiązek informacyjny względem nagrywanych pracowników.

Konieczne uzgodnienia przy wprowadzaniu zmian do regulaminu pracy

Pracownicy wprawdzie nie mogą sprzeciwić się wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych. Niemniej jednak zmiany w regulaminie pracy, w tym także polegające na wprowadzeniu takiego monitoringu, pracodawca musi uzgodnić z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracowników. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca (art. 1042 Kodeksu pracy).

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel