Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Ostatnia zmiana: 18.02.2021 r.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 162)

Ostatnia zmiana: 26.01.2021 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

Ostatnia zmiana: 19.01.2021 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1465)

Ostatnia zmiana: 19.01.2021 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2460)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

Ostatnia zmiana: 07.12.2020 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)

Ostatnia zmiana: 01.12.2020 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256)

Ostatnia zmiana: 11.08.2020 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1369)

Ostatnia zmiana: 11.08.2020 r.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231)

Ostatnia zmiana: 01.07.2020 r.

ArchiwalnyUstawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Ostatnia zmiana: 24.06.2020 r.

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1070)

Ostatnia zmiana: 22.06.2020 r.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 275)

Ostatnia zmiana: 16.05.2020 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 725)

Ostatnia zmiana: 23.04.2020 r.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel