Akty prawne

Tutaj znajdziesz zbiór aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń, których musisz przestrzegać w procesie przetwarzania danych w Twoim podmiocie. Akty są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu Twojej uwadze nie ujdą żadne zmiany.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292)

Ostatnia zmiana: 14.03.2020 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Ostatnia zmiana: 29.02.2020 r.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287)

Ostatnia zmiana: 21.02.2020 r.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 275)

Ostatnia zmiana: 20.02.2020 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256)

Ostatnia zmiana: 18.02.2020 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Ostatnia zmiana: 02.01.2020 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1954)

Ostatnia zmiana: 25.12.2019 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560)

Ostatnia zmiana: 19.11.2019 r.

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1352)

Ostatnia zmiana: 23.10.2019 r.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Ostatnia zmiana: 27.09.2019 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

Ostatnia zmiana: 19.09.2019 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 53)

Ostatnia zmiana: 17.09.2019 r.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231)

Ostatnia zmiana: 01.09.2019 r.

Tematyka

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel