Akty prawne

Tutaj znajdziesz zbiór aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń, których musisz przestrzegać w procesie przetwarzania danych w Twoim podmiocie. Akty są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu Twojej uwadze nie ujdą żadne zmiany.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

Ostatnia zmiana: 05.06.2019 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Ostatnia zmiana: 10.05.2019 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r., poz. 730)

Ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)

Ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025)

Ostatnia zmiana: 15.02.2019 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125)

Ostatnia zmiana: 06.02.2019 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 412)

Ostatnia zmiana: 06.02.2019 r.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134)

Ostatnia zmiana: 23.01.2019 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1954)

Ostatnia zmiana: 02.01.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369)

Ostatnia zmiana: 01.01.2019 r.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191)

Ostatnia zmiana: 28.12.2018 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

Ostatnia zmiana: 01.10.2018 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330)

Ostatnia zmiana: 01.10.2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560)

Ostatnia zmiana: 28.08.2018 r.

Tematyka

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel