Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Filtruj »

Analiza ryzyka i DPIA

Obowiązek analizy ryzyka ciąży na każdym administratorem danych osobowych. Poza tym jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Ten dział zawiera materiały dotyczące wskazanych ocen.

Temat tygodnia »

Jak IOD powinien bronić się przed zwolnieniem z pracy

Jak IOD powinien bronić się przed zwolnieniem z pracy

Inspektor ochrony danych może pełnić swoją funkcję w ramach stosunku pracy. Wprawdzie nie może on zostać odwołany ze swojej punkcji z tytułu wykonywania swoich obowiązków. Niemniej jednak ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. Nie zawsze jednak będzie to zgodne z prawem. Dlatego IOD powinien wiedzieć, jak bronić się w przypadku nielegalnego lub niesłusznego zwolnienia z pracy.

01.03.2021 czytaj więcej »

Wideoszkolenia

07.03.2021

Zgubienie sprzętu z danymi osobowymi przez pracownika może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź, co może wyniknąć z takiego zdarzenia i jak zareagować.Zobacz więcej »

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE »

Ochrona danych osobowych
Listy Kontrolne
Analiza ryzyka

Partner merytoryczny

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel