Upoważnienia dla osób wykonujących zawód medyczny – czy są konieczne (komentarz eksperta)

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 5 listopada 2020
) Upoważnienia dla osób wykonujących zawód medyczny – czy są konieczne (komentarz eksperta)
Pytanie:  Oœrodek pomocy spo³ecznej zwróci³ siê do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskiem o udostêpnienie danych klienta w postaci nr PESEL. W PCPR dane klienta przetwarzane s¹ ju¿ w celach archiwalnych, a by³y zbierane w celu objêcia pomoc¹ zgodnie z art. 93 ustawy o pomocy spo³ecznej. OPS jako cel przetwarzania wskazuje koniecznoœæ wydania decyzji w sprawie przyznania prawa do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Czy PCPR powinien udostêpniæ dane osobowe klienta?

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

  • Niezbędne wzory dokumentów – gotowe do wypełnienia, w pełni edytowalne, zgodne z RODO
  • Listy kontrolne, które pokażą Ci, czy Ty i Twoja organizacja jesteście dostosowani do RODO w 100%
  • Dostęp do pełnej bazy porad przez 24h
Przetestuj portal przez 24H »

Jeśli masz już dostęp do portalu poradyodo, zaloguj się »

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel