Grupa Robocza Art. 29 przyjęła kolejne wytyczne do RODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 10 października 2017
Grupa Robocza Art. 29 przyjęła kolejne wytyczne do RODO

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła zaktualizowane wytyczne w sprawie oceny skutków dla ochrony danych, a także nowe wytyczne dotyczące zawiadamiania o naruszeniach ochrony danych, profilowania i kar administracyjnych.

Podczas swojego ostatniego posiedzenia plenarnego, które odbywało się 3 i 4 października 2017 r., Grupa Robocza Art. 29 zajmowała się kwestiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i programu „Tarcza prywatności”. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie oceny skutków dla ochrony danych po uwzględnieniu uwag, jakie wpłynęły podczas zakończonych 23 maja 2017 r. konsultacji publicznych. Grupa przyjęła także wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych i profilowania. Po ich ostatecznym przyjęciu rozpoczną się 6-tygodniowe konsultacje. Grupa poinformowała także, że przyjęła wytyczne w sprawie ustalania i stosowania kar administracyjnych.

Grupa Robocza Art. 29 zapowiedziała także, że w listopadzie tego roku rozpoczną się prace nad kolejnymi wytycznymi m.in. w sprawie zgody i przejrzystości, które mają być gotowe w lutym 2018 roku.

Wytyczne mają wkrótce zostać opublikowane na stronie internetowej Grupy Roboczej Art. 29.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel