Stanowisko IOD w służbie cywilnej – UODO postuluje zmianę przepisów

Dodano: 26 kwietnia 2019
pracownicy korporacji

Niewykluczone, że czeka nas uregulowanie statusu prawnego IOD w służbie cywilnej. Prezes UODO zwrócił się bowiem do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do umożliwienia zatrudniania w służbie cywilnej inspektorów ochrony danych na wyodrębnionym stanowisku pracy. Szczegóły poniżej

Jak wskazuje Prezes UODO, w aktualnym stanie prawnym w tabeli grup stanowisk urzędniczych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016  r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej nie ma wyodrębnionego stanowiska inspektora ochrony danych. Tymczasem uzasadnione jest uzupełnienie wykazu stanowisk urzędniczych w korpusie służby cywilnego o stanowisko IOD.

Brak takiej regulacji utrudnia bowiem prawidłowe wyznaczanie inspektorów i zwiększa częstotliwość występowania zjawisk, w których obowiązki IOD w służbie cywilnej są przypisywane jako dodatkowe innym już zatrudnionym pracownikom. Może to negatywnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych i utrudniać inspektorowi realizację jego obowiązków.

Prezes UODO przypomina, że także w służbie cywilnego inspektor ochrony danych powinien:

  • podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu podmiotu publicznego (art. 38 ust. 3 RODO),
  • mieć zapewniony udział we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (art. 38 ust. 1 RODO),
  • nie otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
  • nie być odwołany lub ukarany za wypełnianie przez niego jego zadań (art. 38 ust. 3 RODO),
  • nie otrzymywać innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO).
Uwaga

Pismo, jakie skierowane zostało do Szefa Służby Cywilnej, jest dostępne tutaj>>

Źródło:

 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel