Sponsor badania klinicznego czy ośrodek, który je realizuje – kto jest ADO

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 16 stycznia 2018
Dokument archiwalny
Sponsor badania klinicznego czy ośrodek, który je realizuje – kto jest ADO
Pytanie:  Jesteśmy ośrodkiem badawczym. Realizujemy badanie kliniczne. Powstała jednak wątpliwość, kto jest administratorem danych wobec danych osobowych osób biorących udział w badaniu klinicznym. Czy będzie to sponsor badania klinicznego czy ośrodek badawczy, który to badanie kliniczne realizuje?
Odpowiedź: 

Administratorem danych osobowych będzie podmiot, który zbiera dane osobowe od osób biorących udział w badaniu klinicznym i decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych.

W słowniczku ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawarta została definicja administratora danych. Pod pojęciem administratora danych należy rozumieć organ, jednostkę organizacyjną bądź podmiot lub osoby, o których mowa w art. 3 tejże ustawy, jeśli decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Zatem to podmioty, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub do realizacji celów statutowych, będą, co do zasady, administratorami danych wykorzystywanych w ramach ich działalności. W przypadku osoby prawnej to ta osoba prawna (np. spółka) będzie administratorem danych, a nie jej organy czy osoby ją reprezentujące. Konkretny administrator danych będzie pozostawał tym administratorem niezależnie od tego, czy powierzy przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy innemu podmiotowi, czy też zostanie wyznaczony pracownik odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w strukturze administratora danych.

Należy też odróżnić pojęcie administratora danych od administrującego danymi osobowymi. Administratorem danych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Natomiast administrującym danymi osobowymi jest podmiot, który zarządza, zawiaduje danymi lub zbiorem danych osobowych w procesie ich przetwarzania.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel