Na jakiej podstawie można przetwarzać dane biometryczne według RODO

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 20 grudnia 2017
Na jakiej podstawie można przetwarzać dane biometryczne według RODO
Pytanie:  Czy wizerunki osób (pracowników i interesantów) utrwalone przez monitoring wizyjny, np. w biurowcu, mogą być potraktowane jako dane biometryczne? Czy ich przetwarzanie będzie dopuszczalne w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)? Jeżeli tak, to na podstawie jakiej przesłanki?
Odpowiedź: 

To, czy wizerunki utrwalone za pomocą monitoringu będą danymi biometrycznymi, będzie zależeć od tego, czy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zgodnie z RODO podmioty prywatne będą mogły przetwarzać dane osobowe uzyskane podczas wideorejestracji, powołując się na przesłankę przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 pkt f RODO).

W przypadku gdy rejestracja obrazu odbywa się w miejscu, gdzie ustalenie tożsamości osób jest możliwe w szybki lub łatwy sposób (np. na niewielkim osiedlu mieszkaniowym, w zakładzie pracy), to wizerunki nagranych osób będą zbiorem danych osobowych. To, czy będziemy mieć do czynienia z danymi biometrycznymi, będzie zależeć od technologii przetwarzania wizerunku. Samo to, że administrator rozpozna na nagraniu wizerunek pracownika lub klienta nie oznacza, że będzie przetwarzać ich dane biometryczne.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) danymi biometrycznymi są takie dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby (art. 4 pkt 14 RODO).

Kiedy wizerunek jest daną biometryczną

Z motywu 51 preambuły RODO wynika, że fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko, w przypadkach gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. W związku z tym wizerunki pracowników utrwalone przez tzw. zwykły monitoring nie będą uznane za dane biometryczne. Jeśli jednak zastosowana zostanie specjalna technika pozwalająca na jednoznaczną identyfikację pracownika, np. w celu dostępu do określonych pomieszczeń, to wówczas wizerunek pracownika będzie jego daną biometryczną. 

Jaka będzie podstawa przetwarzania danych biometrycznych

Gdy RODO zacznie być stosowane, podmioty prywatne będą mogły przetwarzać dane osobowe uzyskane podczas wideorejestracji, powołując się na przesłankę przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (por. art. 6 pkt f RODO). W przypadku podmiotów publicznych zastosowanie tej przesłanki do przetwarzania danych osobowych uzyskanych podczas monitoringu nie będzie dopuszczalne. Podmioty publiczne będą mogły przetwarzać dane osobowe utrwalone przez monitoring jedynie w celu wykonywania swoich zadań i tylko wtedy, gdy stosowny przepis prawa będzie im na to zezwalał.

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel