Jak zgłosić naruszenie ochrony danych do Prezesa UODO

Dodano: 25 maja 2018
Jak zgłosić naruszenie ochrony danych do Prezesa UODO

RODO zobowiązuje administratorów i podmioty przetwarzające do zgłaszania naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin od wystąpienia takiego naruszenia. Prezes UODO udostępnił formularz do zgłaszania takich naruszeń

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Zgłoszenia naruszenia dokonuje się elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza, który znajduje się na końcu tego artykułu. Należy go wypełnić, a następnie załączyć do pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl >> 

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy (więcej: Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244 rew. 01).

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel