Przełomowe orzeczenie ETPC w sprawie monitoringu. Czy zmienią się przepisy krajowe?

Dodano: 23 października 2019
ecb422164e28a3a6d13467b9269363d7f25dcf31-xlarge(4)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 października 2019 r. uznał, że podejrzenie poważnych naruszeń obowiązków służbowych przez pracowników może uzasadniać stosowanie ukrytego monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. Sprawdzamy, czego dotyczyło to dość istotne w kontekście RODO orzeczenie.

Ukryty monitoring według Trybunał

Z orzeczenia, wydanego w związku ze skargą pracowników supermarketu w Hiszpanii, wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach za uzasadnione może być uznane stosowanie ukrytego monitorowania pracowników firmy. Za takie przypadki Trybunał uznał podejrzenie popełnienia poważnych naruszeń obowiązków służbowych i ryzyko dużych strat w firmie.

W jakim stanie faktycznym wydano takie orzeczenie? Otóż jak się okazało hiszpański pracodawca, po zarejestrowaniu znacznych strat (manko) zainstalował ukryte kamery w firmie. Nagrania z tych kamer potwierdziły kolejne przypadki kradzieży popełniane przez pracowników. Z tego powodu pracownicy zostali zwolnieni. W odwołaniu do sądu podnieśli, że pracodawca nie mógł opierać ich zwolnienia o nagrania z ukrytych kamer. Hiszpański sąd w obydwu instancjach przyznał jednak rację pracodawcy.

Sprawa trafiła więc do Trybunału. Ostatecznie Wielka Izba ETPC nie stwierdziła naruszenia praw człowieka.

Obecne przepisy w Polsce nie pozwalają na ukryty monitoring, ale …

Jak opisywane orzeczenie może wpłynąć na zasady stosowania monitoringu wizyjnego w kraju. Pamiętajmy, że aktualnie przepisy Kodeksu pracy (a w szkołach – Prawa oświatowego) wykluczają stosowania ukrytego monitoringu. Przepisy te przewidują bowiem szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, w tym obowiązek oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego. Być może jednak orzecznictwo Trybunału w dalszej przyszłości będzie motywem zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Źródło:
  • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 października 2019 r. w sprawie López Ribalda i inni v. Hiszpania
Słowa kluczowe:
monitoringprzepisy prawa

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel