Czy monitoring może wykraczać poza teren firmy

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 23 maja 2019
ecb422164e28a3a6d13467b9269363d7f25dcf31-xlarge

Monitoring wizyjny może być stosowany m.in. w związku z koniecznością ochrony mienia. Zdarza się jednak, że kamery monitoringu obejmują swoim zasięgiem obszar poza terenem firmy, w tym drogi , gdzie przemieszczają się osoby oraz pojazdy. Czy kamery te mogą być nadal stosowane? Sprawdź w artykule. 

Ograniczenie monitoringu w kontekście jego celu

Daną osobową w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych może być nawet informacja z systemu monitoringu, która jednoznacznie pozwala zidentyfikować konkretnego człowieka (np. wizerunek). Obowiązujące przepisy prawa polskiego nie odnoszą się wprost do samego monitoringu wizyjnego co nie oznacza jednak, że obowiązuje w tym przypadku zasada:, „co nie jest zakazane, jest dozwolone”. Monitorowanie osób dotyka bowiem zagadnień związanych z zagwarantowanym konstytucyjnie prawem do prywatności (art. 47 Konstytucji), których emanacją jej ochrona godności i innych dóbr osobistych człowieka.

Monitorowanie nie może, bez wątpienia, skutkować objęciem kamerami przestrzeni, co do której nie istnieje żadna przesłanka przetwarzania danych osobowych z art. 6 ust. 1 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych z monitoringu, należących do kategorii danych osobowych zwykłych, podstawę prawną dla ich przetwarzania stanowi zazwyczaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO - a więc prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli teraz tym prawnie uzasadnionym interesem jest w przypadku konkretnego administratora ochrona mienia (np. chęć ograniczenia kradzieży) to monitoringiem wizyjnym powinien być objęty tylko ten obszar, którego obserwowanie jest niezbędne ze względu na tak określony cel.

Monitoring może wykraczać poza nieruchomość firmy

Nie oznacza to automatycznie konieczności ograniczenia się do własnej nieruchomości. Przeciwnie – monitorowanie np. ulicy i ogrodzenia frontowego może być niezbędne, aby uniknąć powtarzających się dewastacji skrzynki na listy czy domofonu.

Uwaga

Monitorowanie przestrzeni publicznie dostępnej zasadniczo nie jest zabronione.

Inaczej jest w przypadku gdy monitoring wizyjny obejmuje też inne nieruchomości. Wówczas stałe monitorowanie np. balkonu sąsiada może stanowić naruszenie prywatności i trudno znaleźć usprawiedliwienie dla takiego działania. Jest też jednak cała gama sytuacji „z pogranicza”. Np. monitoring wizyjny furtki na nieruchomość sąsiednią może być usprawiedliwiony w sytuacji gdy „zakreskowanie” tego fragmentu obrazu wpływałoby negatywnie na możliwość ustalenia okoliczności przestępstwa. Na przykład w tym „zakreskowanym” miejscu może stanąć na ulicy samochód, używany do włamania. Dlatego też administrator danych musi samodzielnie wyważyć obydwa dobra (dobra osobiste innych oraz własny cel przetwarzania danych osobowych) i podjąć decyzję o ewentualnym ograniczeniu monitoringu wizyjnego, biorąc pod uwagę wskazówki podane powyżej.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel