Drony jak monitoring – trzeba stosować przepisy o ochronie danych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 28 września 2015
Drony jak monitoring - obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych

Drony zyskują coraz większą popularność. Jak zauważa Grupa Robocza Art. 29 może to doprowadzić do naruszania prywatności. Urządzenia te mogą bowiem, podobnie jak kamery monitoringu, rejestrować dźwięk i obraz, a także zbierać informacje o lokalizacji.

Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych wydali rekomendacje, które mają przyczynić się do lepszej ochrony danych przy wykorzystywaniu dronów. Są skierowane do osób, które wykorzystują je do celów innych niż prywatne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prywatna udostępni pozyskane za pomocą drona dane.

Grupa zaleca, by drony wykorzystywane przez policję i organy ścigania – lub gdy chcą pozyskać dane zebrane przez drony od ich operatorów – były stosowane, tylko gdy istnieje ważna podstawa prawna. Urządzenia te powinny być stosowane, tylko gdy jest to konieczne, a ich wykorzystanie zasadne.

Europejscy rzecznicy ochrony danych podkreślają też, że dane pozyskiwane przez drony mogą być przetwarzane, tylko gdy są odpowiednie, istotne i nienadmierne w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane. Poza tym osoba, której dane są przetwarzane, musi być świadoma, że dochodzi do tego procesu.

Ten, kto zbiera jej dane osobowe, musi więc zrealizować wobec niej obowiązek informacyjny. Powinno się to odbyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej w momencie ich pierwszego ujawnienia.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel