Czy tworzenie profili kandydatów do pracy to profilowanie według RODO

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 18 kwietnia 2018
Czy tworzenie profili kandydatów do pracy to profilowanie według RODO
Pytanie:  W bazie danych kandydatów dokonujemy zestawienia według profilu zawodowego. Na tej podstawie możemy następnie dokonać wyboru osoby na określoną rekrutację na potrzeby firmy lub zaoferować danego kandydata klientowi – w przypadku świadczenia usługi outsourcingu specjalistów. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z profilowaniem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia ochronie danych (RODO)?
Odpowiedź: 

Jeżeli zestawianie informacji na temat kandydatów do pracy odbywa się wyłącznie za pomocą środków technicznych, bez udziału czynnika ludzkiego, to mamy do czynienia z profilowaniem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających, jest dopuszczalne, pod warunkiem że:

  • jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych,
  • jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
  • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Profilowaniem w rozumieniu RODO jest przetwarzanie danych osobowych, które ma charakter zautomatyzowany i polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Profilowanie może służyć do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą. Profilowanie odbywa się zatem, gdy administrator danych na podstawie posiadanych o danej osobie informacji wnioskuje za pomocą dowolnego narzędzia służącego do automatycznego podejmowania decyzji o cechach tej osoby fizycznej. Profilowanie jest zatem rodzajem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Ważne:

RODO nie precyzuje, co należy rozumieć jako zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. Z wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (WP 251) wynika, że chodzi o takie przetwarzanie danych, które odbywa się za pomocą środków technicznych, bez udziału czynnika ludzkiego.

Zestawianie informacji na temat kandydata do pracy może być realizowane zarówno automatycznie, jak i nie, a to jest kluczowe, aby ustalić, czy dochodzi do profilowania. Jeżeli więc zestawianie informacji nie odbywa się wyłącznie za pomocą środków technicznych, bez udziału czynnika ludzkiego, to nie mam podstawy do przyjęcia, abyśmy w tym przypadku mieli do czynienia z profilowaniem. W konsekwencji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel