Prowadzisz BIP? Umowę powierzenia musisz zawrzeć także z resortem

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 12 listopada 2019
84aaf53d3f0b2afd2a40c84be0bef606783f827c-xlarge(1)

Niejednokrotnie jednostki samorządowe prowadzą stronę Biuletynu Informacji Publicznej, korzystając z rządowych serwerów. Wielu administratorów ma wątpliwości, zwłaszcza w kontekście niedawnej decyzji Prezesa UODO – czy w takiej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z resortem.

Dlaczego powierzenie a nie udostępnienie

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest jednym ze sposobów uprawnienia innego podmiotu do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu konkretnego administratora danych. w przypadku powierzenia danych osobowych procesor może przetwarzać przekazane dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.  Powierzenie danych następuje bowiem w związku ze zleceniem procesorowi realizacji części zadań administratora. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi nie oznacza, że ten podmiot staje się przez to ich administratorem. Status administratora danych posiada nadal powierzający dane.

Inaczej wygląda to w przypadku udostępnienia danych osobowych. Odbiorcą danych jest wówczas inny administrator, który wykorzystuje te dane do swoich własnych celów. Co więcej, w przypadku udostępnienia danych zarówno dotychczasowy jak i nowy administrator danych powinni legitymować się jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych. Przy tym podstawy przetwarzania danych mogą być inne dla dotychczasowego i nowego administratora.

Serwery BIP udostępnia ministerstwo. Dane tam przekazywane będą przetwarzane przez , ale wyłącznie w zakresie i w celach określonych przez jednostkę, która korzysta z serwerów. Właściwym rozwiązaniem jest tu zatem zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Uwaga

To, że BIP jest dostępny publicznie, udostępniany przez ministerstwo i to w sposób darmowy, nie ma żadnego znaczenia dla oceny zasadności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności nie wyłącza to konieczności zawarcia takiej umowy.

Ryzyko kary

Wnioski takie można wysnuć z ostatniej decyzji Prezesa UODO, w której ukarano organ samorządowy m.in. za zaniechanie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotem udostępniającym serwery, na których samorząd prowadził stronę BIP.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel