Karta Dużej Rodziny – to gmina jest administratorem danych

Dodano: 18 sierpnia 2017
Dokument archiwalny
Karta Dużej Rodziny – to gmina jest administratorem danych

Generalny Inspekor Ochrony Danych Osobowych informuje, że administratorem danych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny jest gmina i to ona powinna zgłosić zbiór danych osobowych tworzony w tym celu.

Przepisy ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, które regulują warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, obowiązują już od ponad dwóch i pół roku. Do Biura GIODO wciąż wpływają jednak liczne zgłoszenia zbiorów danych prowadzonych w związku z przyznawaniem karty od niewłaściwych podmiotów, które nie są administratorami danych (głównie od ośrodków pomocy społecznej) – informuje organ. W ostatnim okresie do Biura GIODO dociera także wiele pytań dotyczących aktualizacji zbiorów danych prowadzonych w celu obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że art. 21 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny wyraźnie stanowi, iż administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. W praktyce oznacza to, że zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty Dużej Rodziny (jego ewentualną aktualizację) powinna zgłosić wyłącznie gmina. Podjęcie uchwały zlecającej realizację tego zadania ośrodkowi pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy nie oznacza przeniesienia statusu administratora danych na ten ośrodek bądź inną jednostkę organizacyjną gminy.

Jak przypomina GIODO, nowelizacja przepisów nie zawsze jest równoznaczna z koniecznością zgłoszenia zmian w zbiorze. Administrator danych powinien każdorazowo ocenić, czy zakres przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania, kategoria osób, których dane dotyczą, ewentualnie inne informacje, które administrator podaje w zgłoszeniu, uległy zmianie. Jedynie wówczas gdy zmiany dotyczą informacji zawartych w zgłoszeniu zbioru do rejestracji, powstaje obowiązek przesłania zgłoszenia aktualizacyjnego.

W sytuacji, gdy administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i zgłosił go GIODO do rejestracji, a w zbiorze przetwarzane są wyłącznie dane zwykłe, wówczas – nawet jeśli w zbiorze zostały dokonane zmiany – administrator danych nie ma obowiązku ich zgłaszania do GIODO – przypomina organ.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel