Czy można podać telefonicznie kod niezbędny do realizacji e-recepty

Dodano: 12 lutego 2020
4de928be3b4ff08d90a0c9af661da83b0c72215b-xlarge (1)

Coraz częściej placówki medyczne spotykają się z sytuacją, w której pacjenci proszą telefonicznie o podanie 4-cyfrowego kodu dostępu niezbędnego do realizacji e-recepty. Informacja o tym kodzie jest udzielana pacjentowi zgodnie z art. 96b Prawa farmaceutycznego. Czy można ją przekazywać drogą telefoniczną? Odpowiedzi na to pytanie udziela UODO.

W jakiej formie przekazuje się kod dostępu do e-recepty

Informacja o 4-cyfrowym kodzie dostępu do e-recepty może być wysyłana na wskazany przez pacjenta w systemie informacji o ochronie zdrowia adres e-mail lub wiadomość SMS na numer telefonu. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail, numeru telefonu, a także na żądanie pacjenta kod dostępu jest zaś przekazywany w formie wydruku albo w innej uzgodnionej postaci. Informacja zawiera co najmniej klucz dostępu do recepty lub pakietu recept lub kod dostępu oraz nazwę produktu leczniczego – w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości przekazania informacji w postaci wydruku.

Uwaga

Pacjent ma prawo zgłosić się do miejsca, w którym była wystawiana recepta z prośbą o ponowny wydruk.

Kto ma prawo informować o kodzie dostępu

Co istotne, informacje o kodzie do e-recepty – niezależnie od sposobu jej przekazania -wydaje wyłącznie ta osoba, która wystawiała receptę. Oznacza to, że gdy receptę dla pacjenta wystawił lekarz, to wyłącznie ten lekarz przekazuje pacjentowi informację zawierającą m.in. 4-cyfrowy kod dostępu.

Informacja telefoniczna tylko w wyjątkowych przypadkach

Jak wskazuje UODO, w wyjątkowych przypadkach, po zweryfikowaniu tożsamości rozmówcy, osoba wystawiająca receptę może przekazać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu drogą telefoniczną. Nim jednak to się stanie, konieczne jest prawidłowe uwierzytelnienie osoby, z którym prowadzona jest rozmowa telefoniczna.

Przykład

Jak zweryfikować tożsamość pacjenta przez telefon? Np. żądając podania numeru PESEL pacjenta, powodu wizyty lekarskiej, daty i godziny wizyty.

Jeżeli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości rozmówcy, wówczas powinniśmy odmówić udzielenia informacji telefonicznej. Niewłaściwa identyfikacja pacjenta może prowadzić do udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej, która – jeśli dodatkowo dysponowałaby numerem PESEL pacjenta – mogłaby zrealizować receptę, podszywając się pod pacjenta

Jak zrealizować e-receptę

UODO przedstawiło również wskazówki dla farmaceutów realizujących e-recepty. Otóż farmaceuci powinni mieć na względzie przede wszystkim regułę minimalizacji danych. Z uwagi na to nie należy żądać okazywania, a tym bardziej kopiować czy skanować dowodu osobistego (jako że dowód ten zawiera dane nadmiarowe dla apteki). W zupełności wystarczy okazanie przez pacjenta wydruku informacyjnego lub przestawienie przez niego określonych danych zawartych w recepcje np. 4-cyfrowego kodu dostępu (znajdującego się na wydruku informacyjnym albo w otrzymanym przez pacjenta SMS) oraz numeru PESEL.

Jednocześnie apteki nie mogą przechowywać udostępnionych przez pacjentów wydruków informacyjnych. Oznacza to, że po odczytaniu wydruku danych należy zwrócić go pacjentowi.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel