Przedsiębiorcy mają małą wiedzę o RODO

Dodano: 2 lutego 2018
Przedsiębiorcy mają małą wiedzę o RODO

Poziom wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zrozumienie wynikających z niego obowiązków wśród przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu przygotowanego dla GIODO.

Z raportu przygotowanego przez Kantar Public dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że o ile przedsiębiorcy wiedzą, iż niebawem w całej Unii Europejskiej będzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), to jedynie 19% z nich potrafi wskazać, że nastąpi to 25 maja 2018 r. Prawie jedna czwarta badanych firm w ogóle nie wie, od kiedy będzie stosowane RODO – nie są w stanie wskazać nawet miesiąca, w którym to nastąpi. Ponadto jedynie 31% przedsiębiorców zna powody wprowadzenia nowych regulacji. Znacznie mniej, bo zaledwie 72%, sprawdziło i wie, w jakim zakresie powinno się do nowych zmian dostosować.

Firmy mają świadomość obowiązków, ale nie wiedzą, jak je realizować

Największe braki w wiedzy dotyczą nowych obowiązków – mimo że ponad połowa badanych słyszała o każdym z nich, to najczęściej nie wie dokładnie, jak je rozumieć i na czym ma polegać ich realizacja. Świadomość konieczności zgłaszania organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin przypadków naruszeń związanych z przetwarzaniem danych ma 68% badanych przedsiębiorstw. Jednak jak tego dokonać w praktyce wie 41% firm.

Aż 75 proc. badanych zdaje sobie sprawę z tego, że wielu administratorów będzie miało obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz tylko 49% przedsiębiorców wie, na czym ten wymóg polega. 26% słyszało o tym, ale nie zna szczegółów regulacji w tym zakresie.

Najwięcej trudności ze zrozumieniem sprawia przedsiębiorcom kwestia profilowania – 41 proc. badanych nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia określonych wymogów w tym zakresie, a 37% nie wie, jak je stosować w praktyce.

Wśród najmniejszych firm (1–9 zatrudnionych) najmniej znane jest podejście oparte na ryzyku i obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych – 51% nigdy o tym nie słyszało w kontekście wprowadzanej w maju 2018 roku reformy. Niezrozumiałe są dla nich również kwestie zapewnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania (np. usług czy aplikacji) oraz rozbudowane obowiązki informacyjne.

Czy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO

Z odpowiedzi respondentów wynika, że zaledwie 38% przedsiębiorstw podjęło przygotowania do dostosowania swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych do RODO. W swoich odpowiedziach 13% firm deklaruje, że zajmie się tym w I kwartale 2018 roku. Na około pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, duża grupa przedsiębiorców wskazywała, że dopiero planuje rozpocząć takie działania.

Raport pokazuje, że im mniejsza firma, tym mniejsza świadomość zmian w prawie ochrony danych osobowych. Ponadto mniejsze firmy częściej niechętnie podchodzą do RODO. Traktują je jako źródło dodatkowych i uciążliwych obowiązków. Dla wielu motywacją do stosowania nowych przepisów będą wysokie kary finansowe – przyznaje to połowa badanych.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel