Nagrania audiowizualne mogą stanowić informację publiczną

Dodano: 22 listopada 2018
Koszty sądowe

Informacją publiczną są dane dotyczące wykonywania zadań publicznych, w tym gospodarowania mieniem publicznym, utrwalone na nośniku w formie pisemnej, dźwiękowej ale także wizualnej lub audiowizualnej – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 września 2018 r. I OSK 971/18.

Stanowisko to Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił na tle sprawy ze skargi na bezczynność w związku z dostępem do informacji. Wprawdzie wnioskodawca w sprawie żądał udostępnienia kopii dokumentacji przez gminę, niemniej jednak w uzasadnieniu wyroku NSA zaznaczył, że informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa – o ile związana jest z funkcjonowaniem wspólnoty publicznoprawnej (państwa). W związku z tym za informacje publiczne uznaje się informacje dotyczące wykonywania zadań publicznych, w tym gospodarowania mieniem publicznym, utrwalone na nośniku w formie pisemnej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej Istotne jest przy tym powiązanie informacji publicznej z dynamiczną działalnością państwa, jako organizatora życia społeczno-gospodarczego z jednoczesnym wskazaniem, że w demokratycznym państwie prawa jak najszerszy katalog informacji musi być przedmiotem kontroli społecznej.

Źródło:
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2018 r. (I OSK 971/18).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel