Czy należy aktualizować zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczniów

Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Dodano: 19 sierpnia 2019
c28a0c751a459bd45b05e401c54e32fd3870020f-xlarge

Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Sprawdź, czy rodzice podpisujący w zeszłym roku zgodę na publikacje wizerunku dziecka w artykułach szkolnych, stronie internetowej itp. muszą ponownie podpisać taką zgodę dla tego samego dziecka.

Decyduje sposób sformułowania dotychczasowej zgody

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgodnie jednak z ust. 2 tej regulacji zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Nie będzie zatem konieczności uzyskiwania zgody na publikowanie wizerunku uczniów i wychowanków wówczas, gdy ich zdjęcie jest jedynie częścią większej całości, czyli całej imprezy, a nie było intencją fotografującego wyodrębnienie z takiego tła jednej konkretnej osoby. Z tego powodu nie ma podstaw do wprowadzenia zakazu fotografowania imprez szkolnych przez rodziców uczniów. W pozostałych przypadkach, które wiążą się z publikacją wizerunku ucznia, niezbędna jest zgoda na jego rozpowszechnianie.

Uwaga

Jeżeli zgoda taka została już uzyskana w poprzednim roku szkolnym należy sprawdzić, w jaki sposób została ona wyrażona. Jeżeli zatem została ona udzielona bez wyraźnego terminu, lub też bez wskazania konkretnej publikacji, które ma dotyczyć, wówczas uznać należy, że zgoda jest aktualna. 

Reasumując, o tym, czy ponowna zgoda na publikację wizerunku jest konieczna decyduje sposób sformułowania dotychczas udzielonej zgody. Jeżeli została ona ograniczona czasowo, wówczas udzielenie kolejnej zgody może się okazać konieczne.

Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel