Komisja Europejska źle oceniła poziom ochrony danych w USA?

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 17 listopada 2016
Czy Komisja Europejska źle oceniła poziom ochrony danych w USA

Tarcza Prywatności nie daje obywatelom UE pełnych gwarancji ich praw wynikających z unijnego prawa w związku z przekazywaniem ich danych osobowych do USA – twierdzi organizacja Digital Rights Ireland.

Organizacja Digital Rights Ireland (DRI) zaskarżyła decyzję Komisji Europejskiej (2016/1250) z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Zdaniem organizacji Komisja Europejska błędnie stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodny z dyrektywą 95/46/WE. Przedstawiciele organizacji chcą uznania, że decyzja Komisji jest nieważna.

Zarzuty, jakie Digital Rights Ireland kieruje pod adresem Tarczy Prywatności, dotyczą m.in. tego, że porozumienie nie zapewnia prawa obywateli UE do poszanowania ich życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się, a także do ochrony danych osobowych oraz dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli zostały one naruszone (art. 7, 8 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

Twierdzą też, że Tarcza Prywatności nie spełnia zasad, które zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE są niezbędne, by transfer danych osobowych do USA był bezpieczny (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie porozumienia Safe Harbour C-362/14).

Zdaniem organizacji decyzja Komisji Europejskiej jest nieważna – w zakresie, w jakim zezwala na nieograniczony dostęp organów ścigania do komunikatów łączności elektronicznej i nie zapewnia ochrony przed takim nieograniczonym dostępem. DRI uważa, że narusza to prawo obywateli UE do prywatności, ochronę danych, wolność wypowiedzi oraz wolność gromadzenia i stowarzyszania się.

Kolejne zarzuty dotyczą tego, że Tarcza Prywatności nie gwarantuje obywatelom UE prawa do skutecznych środków zaskarżania wobec nieograniczonego dostępu zagranicznych organów ścigania do komunikatów łączności elektronicznej. Organizacja twierdzi też, że Tarcza Prywatności nie zapewnia obywatelom UE m.in. prawa do sprzeciwu wobec profilowania.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel