Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Czy transfer danych do USA będzie teraz bezpieczny? Ma to zagwarantować Tarcza Prywatności

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 2 września 2016
Tarcza Prywatności UE-USA ma zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Europejczyków

Nowe porozumienie, które ma zapewnić, że dane osobowe Europejczyków przekazywane do USA będą bezpieczne, już jest przyjęte. Tarcza Prywatności ma zastąpić, unieważniony wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, program Bezpieczna Przystań.

Tarcza Prywatności zastąpi unieważnione porozumienie Safe Harbour. Ma zapewnić obywatelom UE ochronę ich danych osobowych, a przedsiębiorcom zapewnić jasność prawa. Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, zapewnia, że powstały ramy prawne, które dają pewność, że transfer danych do USA będzie odbywał się w najlepszych i najbezpieczniejszych warunkach.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych będzie prowadził regularne aktualizacje i przeglądy przedsiębiorstw uczestniczących w Tarczy Prywatności w celu zapewnienia, by przestrzegały one zasad, którym się podporządkowały. Jeśli przedsiębiorstwa nie będą przestrzegały zasad w praktyce, muszą liczyć się z sankcjami i usunięciem z listy.

Dostęp organów publicznych z USA do danych – związany z egzekwowaniem prawa i kwestiami bezpieczeństwa narodowego – ma być ograniczony i będzie podlegał zabezpieczeniom i mechanizmom nadzoru. Stany Zjednoczone zapewniły, że masowa inwigilacja danych osobowych przekazywanych im w ramach uzgodnienia Tarczy Prywatności UE-USA nie będzie miała miejsca. Dodatkowo Europejczycy będą mogli skorzystać ze środków odwoławczych wobec amerykańskich służb wywiadowczych za pośrednictwem urzędu Rzecznika w Departamencie Stanu.

Każdy obywatel, który uważa, że jego dane zostały niewłaściwie wykorzystane w ramach systemu Tarczy Prywatności, będzie mógł skorzystać z kilku mechanizmów rozstrzygania sporów. Skarga będzie rozpatrywana przez samo przedsiębiorstwo. Osoby fizyczne będą też mogły zwrócić się do krajowych organów ochrony danych w swoim państwie, które skontaktują się z Federalną Komisją Handlu, aby zagwarantować, że skargi europejskich obywateli zostaną zbadane i rozpatrzone. Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana w inny sposób, w ostateczności będzie można zastosować mechanizm arbitrażu. Możliwość skorzystania ze środków odwoławczych w obszarze bezpieczeństwa narodowego w przypadku obywateli UE będzie rozpatrywana przez Rzecznika, niezależnego od służb wywiadowczych USA.

Co roku Komisja Europejska i Departament Handlu USA dokonają przeglądu funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych, w tym zobowiązań i zapewnień dotyczących dostępu do danych do celów egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego.

Od 1 sierpnia amerykańskie przedsiębiorstwa  mogą występować do Departamentu Handlu o wydanie certyfikatu, który poświadczy ich przynależność do Tarczy Prywatności.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel