Czy przetwarzanie danych osobowych stażystów i praktykantów powinno odbywać się na podstawie zgody

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 8 lutego 2018
Dokument archiwalny
Czy przetwarzanie danych osobowych stażystów i praktykantów powinno odbywać się na podstawie zgody
Pytanie:  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami praktykanci i stażyści powinni wyrazić oddzielną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z realizacją szkolenia z obsługi urządzeń, do korzystania z których wymagane są badania lekarskie oraz odpowiedni ubiór (dane związane z rozmiarem obuwia i ubrania)?
Odpowiedź: 

Przetwarzanie danych osobowych praktykantów i stażystów może odbyć się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy). Nie trzeba pozyskiwać w tym celu ich zgody.

 Zasadniczo dane osobowe można przetwarzać wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Artykuł 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pozwala jednak także na przetwarzanie tych danych wyjątkowo bez zgody osoby, której dane dotyczą. Jednym z takich wyjątków jest przesłanka z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli wskazane dane osobowe (dane związane z rozmiarem obuwia i ubrania) pozostają w związku z wykonaniem umowy zawartej z praktykantem czy stażystą (podobnie jak realizacja szkolenia), to przetwarzanie danych praktykantów jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Taka sytuacja nastąpi na przykład, gdy odbycie szkolenia jest niezbędne do dopuszczenia praktykantów do wykonywania praktyki.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel