UODO zapowiada weryfikację zasadności niezgłoszenia IOD

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 13 sierpnia 2018
Skrzynka Gmail

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, podjęte zostaną czynności w celu zweryfikowania czy administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy nie zgłosili IOD, mogli w istocie zrezygnować z tego obowiązku. Weryfikacja nastąpi przy okazji kontaktów UODO z administratorami i podmiotami przetwarzającymi.

Weryfikacja „przy okazji”

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, iż to, czy podmioty zobowiązane wywiązały się z ciążących na nich obowiązków wyznaczenia IOD, będzie weryfikowane przy okazji wszelkich swoich kontaktów z administratorami i podmiotami przetwarzającymi. Jeżeli nie wyznaczyły one takiej osoby, to zgodnie z wynikającą z RODO zasadą rozliczalności, będą musiały umieć wykazać, że dokonały analizy w tym zakresie i wskazać przesłanki, na podstawie których przesądziły o tym, że nie są zobowiązane do wyznaczenia IOD.

Problemy techniczne nie uzasadniają zaniechania zgłoszenia

W tym samym komunikacie UODO nawiązał do problemu technicznego ze zgłaszaniem inspektora ochrony danych drogą elektroniczną, który wystąpił 31 lipca, wskazując, że podmioty, którym nie udało się skutecznie przesłać zawiadomienia, automatycznie otrzymywały komunikat w tej sprawie. Wykonaniem obowiązku zgłoszenia nie było przesłanie go pocztą tradycyjną.

Do podmiotów, które nie dopełniają ustawowego wymogu i przesyłają zawiadomienia pocztą tradycyjną, Prezes UODO kieruje stosowne wyjaśnienia informujące o zasadach dokonywania zgłoszenia, które przesądzają o skutecznym wywiązaniu się z obowiązku.

Kolejny termin na zgłoszenie – 1 września

Jednocześnie UODO przypomniał, że kolejny termin związany z wyznaczaniem IOD i informowaniem o tym Prezesa UODO upłynie 1 września 2018 r. Termin ten obowiązuje wyłącznie podmioty, u których w dniu 24 maja 2018 r. działał administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), a który 25 maja 2018 r. z mocy prawa stał się inspektorem ochrony danych..

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel