UODO: informacja o IOD powinna być łatwo dostępna

Dodano: 16 listopada 2018
klawiatura z widokiem otwartej strony www

Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, administrator lub podmiot przetwarzający, który wyznaczył inspektora ochrony danych, powinien jednocześnie zapewnić łatwą dostępność informacji o inspektorze dla podmiotów danych. Udostępnieniu powinny podlegać takie dane, jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej ewentualnie numeru telefonu IOD.

Komunikat Prezesa UODO jest pochodną zgłaszanych uwag odnośnie trudności w znalezieniu informacji na temat wyznaczonych inspektorów ochrony danych osobowych. Dlatego właśnie Prezes UODO przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych podmiot. Który wyznaczył IOD, jest obowiązany do udostępnienia jego danych na swojej stronie internetowej, a jeżeli jej nie prowadzi – w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności. Obowiązek udostępnienia dotyczy następujących danych inspektora:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

UODO radzi, by informacje o IOD umieszczać na stronie internetowej przykładowo w zakładce „Kontakt”, „Inspektor ochrony danych”, „RODO” czy „Ochrona danych osobowych”.

Uwaga

Nie jest prawidłowym rozwiązaniem publikowanie informacji o IOD w miejscach wymagających długiego przeszukiwania, takich jak „Aktualności” czy „Polityka prywatności”.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel