Kiedy można przenieść dane

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 3 września 2019
044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge(1)

Jednym z uprawnień podmiotów danych osobowych jest prawo do ich przenoszenia. Sprawdź, kiedy musisz zrealizować je zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą.

2 warunki przeniesienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).

Tym samym aby podmiot danych mógł skorzystać z prawa do przenoszenia obie te przesłanki muszą być spełnione równocześnie czy też wystarczy spełnienie jednej z nich. Spójnik „oraz” jednoznacznie wskazuje na to, że zachodzi tu koniunkcja, a więc przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie (łącznie). Tylko więc w przypadku spełnienia obu tych przesłanek podmiotowi danych przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Uwaga

Prawa do przenoszenia danych nie można zrealizować w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane nie na podstawie zgody podmiotu danych ani w związku z umową. Nie można też wykonać go, gdy dane nie są przetwarzane sposób zautomatyzowany. Jeśli choćby jeden z tych wymogów nie jest spełniony, wówczas należy odmówić wykonania żądania podmiotu danych.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel