Czy możesz udostępniać dane o wynagrodzeniu związkom zawodowym

Dodano: 13 marca 2019
Wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny i odpracowania wyjścia prywatnego

Aktywność związków zawodowych dotyczy nie tylko strajków. Warto wiedzieć, że organizacje związkowe są uprawnione żądać od pracodawców różnych informacji niezbędnych do wykonywania zadań związkowych m.in. do obrony interesów swoich członków. Takimi informacjami mogą być dane o wynagrodzeniu, które w konkretnych sytuacjach mogą posiadać status danych osobowych. Sprawdź, czy takie dane mogą być udostępnione związkowi zawodowemu.

Informacje o wynagrodzeniu jako dane osobowe

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ochrona dóbr osobistych pracowników do których zalicza się informacja dotycząca wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia przyporządkowana do konkretnej osoby fizycznej wpisuje się nie tylko w pojęcie pracowniczych dóbr osobistych ale również w pojęcie danych osobowych. Tym samym administrator danych musi liczyć się z tym, że nieuprawnione przetwarzanie informacji dotyczącej wysokości wynagrodzeń może być rozpatrywane w kategoriach zarówno naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych jak również o ochronie dóbr osobistych.

Czym innym dane zbiorcze, a czym innym przypisane do konkretnych pracowników

Obowiązkiem pracodawcy, u którego funkcjonują organizacje związkowe, w szczególności mające status zakładowej organizacji związkowej jest właściwa współpraca. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej w szczególności dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Pracodawca nie jest jednak zobligowany do udzielania informacji na temat indywidualnych wynagrodzeń pracowniczych, przyporządkowanych do konkretnych osób. Czym innym jest bowiem informacja dotycząca zasad wynagradzania – o charakterze ogólnym - a czym innym informacja skonkretyzowana dotycząca poszczególnych pracowników.

Uwaga

Jako pracodawca – administrator danych osobowych nie musisz, a wręcz nie powinieneś ujawniać organizacji związkowej wysokości wynagrodzeń pracowników w sposób umożliwiający przyporządkowanie ich do konkretnych osób. Byłoby to możliwe tylko za zgodą podmiotów danych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel