NSA: dane autorów ekspertyz prawnych w procesie legislacyjnym mogą stanowić informację publiczną

Dodano: 24 października 2018
Nie każda spółka może być zwolniona z kosztów postępowania sądowego

W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postaci imion i nazwisk osób przygotowujących ekspertyzy zamówione przez Kancelarię Prezydenta RP, Kancelaria powinna podjąć decyzję w sprawie udostępnienia tych danych lub odmowy ich udostępnienia – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 października 2018 r.. Z orzeczenia wynika, że imiona i nazwiska autorów ekspertyz mogą być uznane za informację publiczną, a co za tym idzie – że proces legislacyjny powinien być jawny.

Przebieg sprawy

Wyrok został wydany na tle stanu faktycznego dotyczącego nowelizacji przepisów OFE, która miała miejsce w 2011 r. Wnioskodawca wystąpił o udostępnienie informacji publicznej w postaci danych autorów ekspertyz, na podstawie których prowadzony był proces legislacyjny. Wniosek nie został rozpatrzony, a w konsekwencji złożona została skarga na bezczynność. Skargę uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny, którego wyrok zaskarżyła z kolei Kancelaria Prezydenta RP, wskazując przede wszystkim, że opinie prawne są wewnętrznym dokumentem urzędu i z tego względu nie mogą zostać udostępnione jako informacja publiczna.

Konieczna decyzja

Wyrokiem z 23 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Kancelarii Prezydenta RP. Nie znamy jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, niemniej jednak z uzasadnienia ustnego wynikało, że imiona i nazwiska autorów ekspertyz przygotowywanych na zamówienie Kancelarii stanowią informację publiczną. Kancelaria powinna więc ocenić, czy udostępnienie tych danych podlega ograniczeniu z uwagi na ochronę prywatności wyartykułowaną w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i na tej podstawie wydać decyzję w przedmiocie udostępnienia lub odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Orzecznictwo:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2018 r. (II OSK 427/17).
Źródło:
  • Prawo.pl

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel