Ciąg dalszy sprawy GEOPORTAL2 (AKTUALIZACJA)

Dodano: 20 lipca 2020
ec1d3227e3ee9018e9e0d99a223d1932310e3337-xlarge(1)

Najpierw ograniczenie przetwarzania danych, potem kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł. Tak zakończyło się wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie GEOPORTAL 2.

Za co został ukarany GGK

Kara została wymierzona z tytułu niezapewnienia organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Prezes UODO stwierdził również, że Główny Geodeta Kraju nie współpracował z Prezesem UODO w trakcie tej kontroli. Z tego względu organ nadzorczy uznał za zasadne wymierzenie kary 100 tys. zł.

Przebieg kontroli

Kontrola rozpoczęła się w marcu 2020 r. Dotyczyła przetwarzania danych osobowych przez Głównego Geodetę Kraju na portalu GEOPORTAL2, pochodzących z powiatowych ewidencji gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju nie dopuścił jednak do przeprowadzenia czynności kontrolnych w pełnym zakresie. Wskazał bowiem, że z zakresu wskazanego w upoważnieniach wynika, że kontrola ma dotyczyć numerów ksiąg wieczystych, które według GGK nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Na upoważnieniach GGK zamieścił pisemną adnotację zawierającą odmowę przeprowadzenia kontroli w zakresie ustalenia m.in.: podstawy przetwarzania (także udostępniania w GEOPORTALU 2 danych osobowych, źródeł pozyskiwania tych danych, zakresu i rodzaju udostępnianych danych osobowych oraz sposobu i celu tego udostępniania. GGK wyraził natomiast wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie ustalenia, czy zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych objętych ochroną oraz czy GGK wyznaczył inspektora ochrony danych. Z uwagi na brak dostępu kontrolujących do systemów informatycznych używanych przez GGK nie można było ustalić, czy kontrolowany wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ustalono jedynie, jakie środki organizacyjne zastosował GGK dla bezpieczeństwa danych oraz czy powołany został IOD.

Kontrolujący nie byli więc w stanie ustalić, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z ewidencji gruntów i budynków za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych oraz, czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. A to było zdaniem UODO kluczowym zagadnieniem kontroli.

Uwaga

Niezależnie od powyższego w sprawie GEOPORTAL2 nadal toczy się postępowanie w przedmiocie naruszenia polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na wspomnianym portalu internetowym bez podstawy prawnej.

Orzecznictwo:

  • Decyzja Prezesa UODO z 17 lipca 2020 r. (DKE.561.3.2020)
Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel