Ciąg dalszy sprawy GEOPORTAL2

Dodano: 9 lipca 2020
0d3ddfb24fc6f1d52e94d2bbb69dac91dd6560a1-xlarge(1)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmawia wstrzymania wykonania postanowienia Prezesa UODO ograniczającego przetwarzanie danych. Postanowienie dotyczyło danych osobowych publikowanych na portalu GEOPORTAL2.

Sprawa dotyczy postanowienia Prezesa UODO z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące go Głównego Geodetę Kraju do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie wciąż podlega wykonaniu.

W wydanym w dniu 16 czerwca 2020 r. orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjnym odmówił wstrzymania tego postanowienia. Sąd wskazał, że wstrzymanie przez sąd wykonania decyzji organu może mieć zastosowanie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przez znaczną szkodę należy zaś rozumieć taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Takiej sytuacji WSA w opisywanym przypadku nie stwierdził.

Zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 70 ustawy o ochronie danych osobowych, to uprawnienie organu nadzoru o szczególnym, zabezpieczającym charakterze, wywołującym skutki w ograniczonym czasowo zakresie. Jego celem jest doraźna i natychmiastowa interwencja w sytuacji, gdy organ nadzoru ma uzasadnione podejrzenia realnego zagrożenia wystąpienia poważnych i trudnych do usunięcia skutków w następstwie dalszego przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów.

Orzecznictwo:

  • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 czerwca 2020 r. (II SA/Wa 979/20).
Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel