Prezes UODO apeluje o rozszerzenie tajemnicy bankowej

Dodano: 16 grudnia 2019
95cec1c1e019c44983bca6454f11278561997e0e-large

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Ministra Finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową. Chodzi mianowicie o podmiot monitorujący przestrzeganie kodeksu postępowania, akredytowany przez Prezesa UODO.

Jak przypomina Prezes UODO, kodeksy postępowania mają na celu pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym zrzeszonym w różnych organizacjach sektorowych we właściwym stosowaniu RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiot monitorujący ma odpowiadać za nadzorowanie przestrzegania kodeksu, w tym za ocenę zdolności podmiotów zgłaszających zamiar przystąpienia i za rozpatrywanie skarg na naruszenia kodeksu branżowego. W tym celu zdaniem organu nadzoru uzasadnione jest zapewnienie mu dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez podmioty podlegające danemu kodeksowi.

Uwaga

Dzięki temu podmiot monitorujący miałby możliwości sprawowania efektywnego nadzoru przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe, którym objęta będzie działalność krajowych banków i rejestrów kredytowych zrzeszonych w Związku Banków Polskich.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel