Służbowe dane pracownika – czy według RODO to dane osobowe

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 21 lutego 2018
Służbowe dane pracownika – czy według RODO to dane osobowe
Pytanie:  Czy w świetle zapisów RODO służbowy adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, imię i nazwisko pracownika stanowią dane osobowe? Dane te występują w zawartych umowach jako osoby do kontaktu, są podawane na stronach BIP, w główce poczty służbowej. Imię, nazwisko i stanowisko występują również w programach dedykowanych rozliczaniu zadań pracownika.
Odpowiedź: 

Na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tzw. dane służbowe stanowią dane osobowe. Danymi osobowymi są bowiem wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych (motyw 26 preambuły RODO). Podstawą prawną dopuszczającą przetwarzanie tego rodzaju danych przez pracodawcę stanowi np. art. 6 ust. 1 pkt e RODO.

Informacje o pracowniku takie, jak np. jego imię i nazwisko, służbowy adres e-mail lub numer telefonu stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (uodo). Jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pracodawca jako administrator tych danych jest uprawniony do ich udostępniania nawet bez zgody pracownika, którego dotyczą.

Dane służbowe są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 listopada 2003 r. I PK 590/02 „[…] nazwisko i imię jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika”.

Dane służbowe nie podlegają zatem ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w tym sensie, że ich przetwarzanie jest dopuszczalne bez zgody pracownika, którego dotyczą, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 uodo, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 1999 r., II SA 686/99).

Zgodnie z RODO tzw. dane służbowe również są danymi osobowymi. Jak stanowi bowiem motyw 26 preambuły RODO, danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania takich danych przez pracodawcę jest np. art. 6 ust. 1 pkt e RODO.

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel