Na jakiej podstawie używać zdjęć pracowników na stronie www i w służbowej korespondencji

Dodano: 17 grudnia 2018
aparat fotograficzny

Pracodawca może używać zdjęć pracowników np. na stronie internetowej firmy albo też w służbowej korespondencji e-mail. Sprawdź, na jakiej podstawie można rozpowszechniać takie zdjęcia i przetwarzać dane osobowe pracowników w postaci wizerunku.

Konieczna zgoda na przetwarzanie danych …

Publikacja wizerunku pracowników na stronie internetowej firmy wymaga uzyskania ich zgody na przetwarzanie danych. Zgoda przy tym może zostać odebrana bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, bądź wynikać z "wyraźnego działania potwierdzającego".

Jeżeli natomiast korespondencja ze zdjęciem jest korespondencją służbową to wówczas możemy mieć do czynienia z przesłanką uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest odebranie wiadomości e-mail – przecież nikt odbierając wiadomość nie jest w stanie przewidzieć czy znajduje się w nim jakieś zdjęcie czy też nie, nie jest też w stanie odebrać tylko część wiadomości bez zdjęcia.

Uwaga

Naturalnie podstawy przetwarzania mogą być jeszcze inne w konkretnych sytuacjach. Na przykład niekiedy przesłanie zdjęcia pracownika jest niezbędne w celu wykonania umowy i wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla odbiorcy będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

… ale też na rozpowszechnianie wizerunku

Niezależnie od powyższego przepisy prawa autorskiego wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Od tej reguły przewidziano jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Wyjątek ten może być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy konkretne osoby uwiecznione na zdjęciu nie są na nim eksponowane, w szczególności zaś nie pozują. W innych przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel