GIODO: Operatorzy telekomunikacyjni nie mogą kopiować dowodów tożsamości

Dodano: 12 kwietnia 2017
GIODO: Operatorzy telekomunikacyjni nie mogą kopiować dowodów tożsamości

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez GIODO, przy zawieraniu umów z operatorami telekomunikacyjnymi dochodzi do kopiowania dokumentów potwierdzających tożsamość i pozyskiwania nadmiernych danych osobowych. To niezgodne z prawem – informuje organ.

Mimo że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wielokrotnie informował, że kopiowanie dowodów osobistych, np. przy rejestracji kart pre-paid, jest niedozwolone, okazuje się, że firmy telekomunikacyjne wciąż stosują takie praktyki. Podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedsiębiorcy kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów, pozyskując w ten sposób zbyt wiele danych osobowych.

GIODO zajął się tą sprawą z urzędu i przeprowadził w wybranych firmach kontrole. Okazało się, że firmy w większości przypadków uzależniały zawarcie umowy od przekazania kopii dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów, takich jak np. prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka. Część firm wymagała wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w tych dokumentach.

Jakie dane firma telekomunikacyjna może zbierać

Zdaniem GIODO firmy telekomunikacyjne kopiując dokumenty tożsamości, pozyskują nadmierne dane osobowe (m.in.: wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy), na co nie zezwala im prawo. Zgodnie z art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego dla zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedsiębiorca telekomunikacyjny może – bez uzyskiwania zgody klienta – przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe jak:

  • nazwisko i imię,
  • imiona rodziców,
  • miejsce i data urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania,
  •  numer ewidencyjny PESEL,
  •  nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.
Ważne:

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pozyskiwanie innych danych niż wskazane w art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel