Czy dane rolników prowadzących działalność wytwórczą to dane osobowe według RODO

Piotr Glen

Autor: Piotr Glen

Dodano: 7 marca 2018
Czy dane rolników prowadzących działalność wytwórczą to dane osobowe według RODO
Pytanie:  Czy instytucja publiczna, która wykonując obowiązki ustawowe, przetwarza dane osobowe rolników w związku z ich działalnością wytwórczą w rolnictwie, podlega z w tym zakresie przepisom RODO? Czy rolnik prowadzący działalność wytwórczą jest uważany za osobę fizyczną według RODO?
Odpowiedź: 

Instytucja publiczna, która przetwarza dane rolników prowadzących działalność wytwórczą, podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy lub
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Nie ma więc znaczenia, czy mamy do czynienia na przykład ze służbowym adresem e-mail składającym się z imienia i nazwiska, a należącym do przedsiębiorcy, czy prywatnym e-mailem z nickiem. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pod którym zapewne jest zarejestrowana działalność wytwórcza rolnika, to jak najbardziej dane osobowe. Oczywiście przetwarzane w określonych obowiązkami prawa celach i odpowiednio chronione. Instytucja publiczna, wykonując takie obowiązki, podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nowe unijne prawo o ochronie danych osobowych obowiązuje praktycznie wszystkie jednostki, organizacje i firmy prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z gromadzeniem danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Niemniej w krajowych ustawach sektorowych można się spodziewać zwolnień w zakresie stosowania niektórych obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zwłaszcza obowiązków informacyjnych.

Piotr Glen

Autor: Piotr Glen

doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, trener i audytor

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel