WSA: spam nie tłumaczy bezczynności w zakresie dostępu do informacji publicznej

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 14 stycznia 2019
Skrzynka Gmail

Jak wiemy, podmioty publiczne mają obowiązek udostępniania informacji publicznej, nierzadko zawierającej dane osobowe. Informacje udostępniane są na wniosek, który może przybrać formę zapytania skierowanego na pocztę elektroniczną. Jak wskazano w niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie może tłumaczyć swej bezczynności faktem, iż zapytanie trafiło do spamu.

Należy odpowiednio skonfigurować pocztę elektroniczną w tym filtry antyspamowe

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 8 listopada 2018 r. (II SAB/Go 82/18) do obowiązków podmiotu publicznego należy takie skonfigurowanie poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, a także zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej organu - aby zapewniony został bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przesyłanych na wskazany przez adres wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Trudności, błędy czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania i obsługiwania przez podmioty publiczne oficjalnych systemów służących do odbierania wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie wolno bowiem przerzuca na korzystających z tych systemów.

Konieczny codzienny przegląd tzw. spamu

Z powołanego orzeczenia wynika konieczność wyboru przez podmiot publiczny odpowiedniego dostawcy poczty elektronicznej, który zapewni należyte funkcjonowanie filtrów antyspamowych. Jeżeli Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy zapewnić systematyczny przegląd poczty elektronicznej w tym folderu ze spamem. Wiadomości e-mail, które tam trafiły, należy bowiem uznać za skutecznie złożone wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga

Należy pamiętać, że udzielenie na zapytanie o udostępnienie informacji publicznej powinno co do zasady nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Niedochowanie terminu jest równoznaczne z bezczynnością podmiotu publicznego co generuje ryzyko złożenia skargi na bezczynność podmiotu publicznego do sądu administracyjnego.

Źródło:
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 8 listopada 2018 r. (II SAB/Go 82/18).

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel