RODO w zamówieniach publicznych – skorzystaj ze wskazówek opublikowanych przez UZP

Dodano: 27 czerwca 2018
sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Ogólnie rozumiane przepisy RODO znajdują zastosowanie także w zakresie udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Uwagę na to zwraca Urząd Zamówień Publicznych, który jednocześnie opublikował wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO wraz z przykładowymi klauzulami. Nie ulega wątpliwości, że te dokumenty będą przydatne dla każdego zamawiającego, gdyż umożliwią zapewnienie zgodności prowadzonego postępowania z nowymi przepisami.

Czekamy na efekty prac legislacyjnych

Jak wynika z informacji podanych przez Prezesa UZP, podjęto działania w celu dostosowania przepisów Prawa zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowych wymagań RODO. Trwają bowiem prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, W zakresie zamówień publicznych planuje się zmiany dotyczące przede wszystkim realizacji zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przechowywania dokumentacji z postępowania. Analogiczne nowości mają pojawić się w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Warto skorzystać z poradnika UZP

Nim jednak opisane wyżej zmiany wejdą w życie, Prezes UZP zdecydował się na publikację wskazówek dotyczących prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO. To narzędzie w założeniu ma okazać się pomocne w praktyce prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w początkowym okresie obowiązywania RODO, jeszcze przed wejściem w życie kompleksowych regulacji krajowych.

Oprócz wskazówek opublikowano również:

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel