Kto może być inspektorem ochrony danych w gminie

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 4 kwietnia 2018
Kto może być inspektorem ochrony danych w gminie
Pytanie:  Czy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) po 25 maja 2018 r. sekretarz gminy może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? Jakie warunki powinien spełnić sekretarz gminy, żeby móc pełnić funkcję inspektora ochrony danych? Co gmina musi mu zagwarantować, żeby mógł wypełniać te obowiązki?
Odpowiedź: 

Jeżeli sekretarz gminy jest pracownikiem, którego zadania nie wiążą się z określaniem celów i sposobów przetwarzania danych, i spełnia wymagania dotyczące inspektorów wskazane w art. 37 ust. 5 RODO, to będzie mógł pełnić także funkcję inspektora ochrony danych.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki (np. być sekretarzem gminy), jednak administrator danych powinien zapewnić, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Na temat konfliktu interesów w przypadku inspektora ochrony danych wypowiedziała się Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych (WP 243). Zdaniem Grupy Roboczej Art. 29 inspektor ochrony danych nie może zajmować w organizacji stanowiska, które pociąga za sobą określanie sposobów i celów przetwarzania danych. Za stanowiska, które mogą powodować konflikt interesów, Grupa Robocza Art. 29 uznała takie stanowiska, jak:

 • dyrektor generalny,
 • dyrektor ds. operacyjnych,
 • dyrektor finansowy,
 • dyrektor ds. medycznych,
 • kierownik działu marketingu,
 • kierownik działu HR,
 • kierownik działu IT.
Uwaga

Grupa Robocza Art. 29 wskazuje, że również niższe stanowiska mogą oznaczać konflikt interesów, jeśli biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych.

Jakie wymogi musi spełniać inspektor ochrony danych

Wymagania wobec inspektora ochrony danych określa art. 37 ust. 5 RODO. Zgodnie z nim inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań, do których należą:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora bądź podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.
Ważne:

Inspektor powinien wykonywać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Jakie warunki pracy musi zapewnić inspektorowi administrator

Artykuł 38 RODO wskazuje, jaki status powinien mieć inspektor ochrony danych. I tak:

 • Inspektor ochrony danych musi być właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych musi wspierać inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego jego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
 • Administrator danych musi zapewnić, by inspektor ochrony danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. Inspektor nie może być odwoływany ani karany za wypełnianie swoich zadań. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora danych.
 • Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
 • Inspektor ochrony danych jest zobowiązany zachować w tajemnicy lub poufności wykonywanie swoich zadań.
Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel