Czy nowa ustawa o ewidencji ludności narusza ochronę danych

Dodano: 13 stycznia 2017
Czy nowa ustawa o ewidencji ludności narusza ochronę danych

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra spraw wewnętrznych i administracji stwierdza, że nowelizacja ustawy o ewidencji ludności niezgodnie z konstytucją rozszerza katalog zbieranych danych osobowych.

W jakim celu nastąpiło, wprowadzone w projekcie ustawy, rozszerzenie zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących martwego dziecka? W jakim celu nastąpiło, wprowadzone w projekcie ustawy, rozszerzenie zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących rodziców dziecka? Z takimi pytaniami zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej, oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Prasc). Ma ona uchylić obowiązek meldunkowy, ale też rozszerzyć zakres przetwarzania danych osobowych dotyczących martwego dziecka, czy rodziców dziecka.

Rzecznika Praw Obywatelskich zaniepokoiły projektowane zmiany w kierunku rozszerzenia zakresu przetwarzania danych osobowych. Jego zdaniem z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika, że rozszerzenie zakresu zbieranych danych osobowych jest niezbędne z punktu widzenia konstytucji.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Natomiast z uzasadnienia projektu wynika jedynie, że „z uwagi (...) na bieżące problemy związane m.in. ze sporządzaniem bilansu ludności Minister Zdrowia, uwzględniając postulaty Głównego Urzędu Statystycznego, zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nowelizację Prasc mającą na celu rozszerzenie zakresu danych pozyskiwanych przez służby statystyki publicznej. Zaproponowana przez Ministra Zdrowia zmiana ma na celu wyrównanie zakresu danych zbieranych przy żywym i martwym urodzeniu. Aktualnie bowiem zakres danych wpisywanych w karcie urodzenia jest szerszy, niż zakres informacji zamieszczanych w karcie martwego urodzenia”.

Zdaniem RPO także zbieranie danych dotyczących stanu cywilnego matki dziecka i daty zawarcia małżeństwa rodziców dziecka nie jest z punktu widzenia konstytucji niezbędne.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel