Zgoda na zabieg także w formie elektronicznej

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 9 grudnia 2020
Zgoda na zabieg także w formie elektronicznej

Zgoda na udzielanie świadczeń medycznych w tym na zabieg jest elementem dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta od 1 stycznia 2021 r. musi zaś być prowadzona w formie elektronicznej. Czy to dotyczy również wspomnianej zgody?

Oświadczenia pacjenta nie tylko elektronicznie

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. dokumentacja medyczna powinna być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, z pewnymi wyjątkami.

Odmienne reguły dotyczą jednak oświadczeń pacjenta w przedmiocie zgody na przeprowadzenie świadczenia medycznego w tym na zabieg medyczny. Oświadczenia takiego mogą być bowiem składane:

  • drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta czyli IKP) lub
  • na piśmie.
Uwaga

Pacjent nie musi więc posiadać IKP.

Forma pisemna nie tylko w przypadku zabiegu

To samo dotyczy oświadczeń pacjenta:

  • wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
  • upoważnieniu do dostępu do dokumentacji.

Przechowywanie oświadczeń – w jakiej formie

Jeżeli takie oświadczenia zostaną złożone w sposób inny niż za pośrednictwem IKP, wówczas zamieszcza się je w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej – w takiej formie, w jakiej zostały złożone. Istnieje przy tym możliwość digitalizacji tych oświadczeń tj. sporządzenie ich odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną przez usługodawcę do potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

Podstawa prawna: 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 666) - § 1, § 8,
  • Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 702) – art. 13b.
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel