Wątpliwości dotyczące przetwarzania danych w toku rekrutacji do przedszkola

Dodano: 21 sierpnia 2020
5efcea8fe8359575948a435cd0760b533a395211-xlarge

Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie konkretnych danych i nie narusza praw osób, których dane dotyczą. Wówczas będzie miał możliwość wskazania właściwej przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych.

W jakim zakresie przetwarzanie budzi wątpliwości

Rodzice przyjętych dzieci, składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez zawarcie umów. Wątpliwości budzi zakres danych osobowych, jakie powinny być pozyskiwane w związku z ich zawieraniem. Jak wskazuje UODO, w wielu przedszkolach zbierane są dane, które nie są konieczne do samego zawarcia umowy, takie jak:

  • miejsce zatrudnienia rodziców,
  • informacje o stanie zdrowia dziecka.

Miejsce zatrudnienia rodziców przetwarzane w celach bezpieczeństwa

Czy przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne? W przypadku miejsca zatrudnienia rodziców należy się powołać na § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie m.in. rodziców (opiekunów) poszkodowanego. Z tego względu przetwarzanie informacji o miejscu pracy rodzica może być niezbędne, w przypadku braku możliwości innej formy kontaktu z rodzicem.

Przetwarzanie danych wrażliwych tylko w szczególnych przypadkach

Co w przypadku informacji o stanie zdrowia dziecka? Należy zauważyć, że informacja na temat porodu, przebytych chorób, hospitalizacji oraz stanu psychicznego i emocjonalnego dziecka jest związana z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych (dotyczących zdrowia), określonych w art. 9 ust. 1 RODO. Przetwarzanie tych danych jest zaś co do zasady zabronione, chyba że spełniona jest jedna z przesłanek z art. 9 ust. 2 RODO. W przypadku rekrutacji taka przesłanka nie występuje, dlatego przedszkole nie może pozyskiwać wskazanych danych. Nie są one bowiem warunkiem koniecznym przy rekrutacji oraz nie są związane z realizacją obowiązku wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak wygląda to w przedszkolach niepublicznych

Powyższe dotyczy zarówno przedszkoli publicznych jak i niepublicznych. Przy czym w przypadku przedszkolna niepublicznego zdaniem UODO dane osobowe zwykłe mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora. W takim przypadku administrator danych osobowych w przedszkolu niepublicznym musi poddać analizie czy dane, które chce pozyskać nie będą naruszały podstawowych praw i wolności dziecka, a także jego rodziców bądź opiekunów prawnych.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel