Rozszerzenie monitoringu – sprawdź jakie czynności musisz wykonać

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 22 października 2019
b293bacf022da6a42f941bc742e18aec487b78ff-xlarge(1)

Nim pracodawca wprowadzi monitoring wizyjny w zakładzie pracy, musi spełnić szereg warunków i podjąć działania o charakterze informacyjnym, a czasami także konsultacyjnym. Czy ta złożona procedura wymagana jest także w przypadku rozszerzenia monitoringu polegającego na objęciu kamerami nowych pomieszczeń lub terenu? Odpowiedź w artykule.

Celem przypomnienia – jak wprowadzić monitoring w zakładzie pracy

Przypomnijmy, że do wprowadzenia monitoringu u pracodawcy konieczne jest celów, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu - w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Oprócz tego pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Informacje dotyczące monitoringu powinien też otrzymać każdy nowozatrudniony pracownik – przed dopuszczeniem do pracy (art. 222 § 6-8 Kodeksu pracy).

… w tym w oświacie

Z kolei w szkole lub placówce publicznej wprowadzenie monitoringu wymaga uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz przeprowadzenia konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim (art. 108a ust. 1 Prawa oświatowego). Poza tym dyrektor informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu (art. 108a ust. 6 Prawa oświatowego).. Powinien też uzgodnić z organem prowadzącym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu (art. 108a ust. 9 Prawa oświatowego).

Uwaga

Zarówno w szkołach i placówkach oświatowych jak i u innych pracodawców konieczne jest oznaczenie pomieszczeń lub terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem (art. 222 § 9 Kodeksu pracy, art. 108a ust. 8 Prawa oświatowego).

W każdym przypadku konieczna jest też realizacja obowiązku informacyjnego.

Wystarczą nowe oznaczenia

Czy przedstawione wyżej reguły mają zastosowanie do rozszerzenia monitoringu polegającego na objęciu monitorowaniem dodatkowych pomieszczeń lub terenu? W każdym z ww. przypadków mowa jest o wprowadzeniu monitoringu, tymczasem w opisywanej sytuacji ma dojść jedynie do jego rozszerzenia. Dlatego przed rozszerzeniem wystarczające będzie jedynie oznaczenie pomieszczenia/terenu, który będzie monitorowany za pomocą nowej kamery.

Uwaga

Nowe oznaczenia pomieszczeń/terenu monitorowanego należy umieścić najpóźniej w przeddzień uruchomienia nowych kamer.

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel