Nie musisz rejestrować wszystkich zbiorów danych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 18 listopada 2016
Dokument archiwalny
Nie wszystkie zbiory danych trzeba rejestrować w GIODO

GIODO przypomina, że nie wszystkie zbiory danych osobowych muszą być zgłaszane do rejestracji. Do organu wpływają setki zgłoszeń zbiorów, które nie muszą być rejestrowane.

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jest często utożsamiany z ochroną danych osobowych. Oczywiście jest to jedna z podstaw, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem, ale nie jedyna i nie dotyczy wszystkich administratorów danych osobowych.

Wiele zbiorów danych osobowych nie musi być rejestrowanych, o czym wielu administratorów zapomina i przysparza sobie tym samym dodatkowej, niepotrzebnej pracy – wyjaśnia GIODO.

Zbiorów nie musisz zgłaszać, jeśli nie przetwarzasz ich w systemach informatycznych. Wszystkie zbiory papierowe będą więc zwolnione z obowiązku rejestracyjnego, chyba że zawierają dane wrażliwe np. o stanie zdrowia, karalności, przynależności partyjnej itp.

Jeżeli powołałeś administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosiłeś go do rejestracji GIODO, nie musisz już zgłaszać zbiorów danych osobowych. Wówczas ABI sam prowadzi jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Tutaj też mamy do czynienia z wyjątkiem – gdy w zbiorach są dane wrażliwe, trzeba zgłosić je do GIODO.

Zbiorów danych nie musisz też zgłaszać, jeśli znajdują się w nich dane twoich pracowników lub osób, które świadczą usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, są u ciebie zrzeszone lub się uczą.

Obowiązku rejestracyjnego nie masz też, gdy świadczysz usługi: medyczne, notarialne, adwokackie, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Pełny katalog sytuacji, w których administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji, zawiera art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel