Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązków wynikających z RODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 14 lutego 2018
Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązków wynikających z RODO

Jak wynika z projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, firmy zatrudniające mniej niż 250 osób, które nie przetwarzają danych wrażliwych i nie przekazują danych innym podmiotom, będą m.in. miały mniejsze obowiązki informacyjne.

W poniedziałek 12 lutego 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Aktualna wersja znacznie różni się od projektu, który resort zaprezentował we wrześniu ubiegłego roku. Zakłada ona m.in., że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób, nie będą musieli wypełniać następujących obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

  • informować o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane (lub kryteriach ustalania tego okresu), prawie do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, czy podanie danych jest dobrowolne, czy obowiązkowe, a także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 2 lit. a–b oraz d–f),
  • dostarczać osobie, której dane dotyczą, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 i 4 RODO),
  • powiadamiać o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  • zawiadamiać o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Autorzy regulacji zobowiązali dodatkowo administratorów danych, których dotyczą te zwolnienia, do przechowywania danych osobowych wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Administratorzy ci będą musieli też dochować najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.

Aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego zwolnienia, oprócz zatrudniania mniej niż 250 osób, nie mogą przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) i udostępniać danych osobowych innym administratorom. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych lub udostępnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze

Źródło:
  • projekt ustawy o ochronie danych osobowych z 8 lutego 2018 r.
Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel