Zbiór osób skierowanych na prace społeczne – kto jest ADO i jaka jest podstawa przetwarzania

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 24 października 2017
Dokument archiwalny
Zbiór osób skierowanych na prace społeczne – kto jest ADO i jaka jest podstawa przetwarzania
Pytanie:  W naszej firmie pojawił się zbiorów danych osób skazanych wyrokiem, wykonujących karę poprzez prace społecznie użyteczne. Czy otrzymując od sądu pismo w tej sprawie, stajemy się administratorem tych danych? Nie mamy wyznaczonego ABI – czy zbiór musimy zgłosić do GIODO? Jaką podstawę przetwarzania tych danych przyjąć, tworząc wykaz zbiorów?
Odpowiedź: 

Firma staje się administratorem danych, otrzymując korespondencję z sądu w sprawie osób skazanych skierowanych do niej w celu wykonywania prac społecznych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osób skazanych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 56 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego oraz § 4–5, § 7 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna z 1 czerwca 2010 r.

Jeśli firma nie powołała administratora bezpieczeństwa informacji, zbiór danych osób skazanych należy zgłosić do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż nie ma podstaw do zwolnienia z obowiązku rejestracji wskazanych w art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności w grę nie wchodzi zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż z osobami skazanymi nie jest zawierana żadna umowa (o pracę lub cywilnoprawna). Skazani wykonują pracę na podstawie wyroku sądu i wynikających z niego wytycznych odnośnie do wymiaru godzin. Zgłoszenia zbioru danych osób skazanych zobowiązany jest dokonać administrator danych.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
  • ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 665),
  • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z 2010 r. nr 98, poz. 634). 
Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel