Przetwarzanie danych osobowych dysponenta grobu – na jakiej podstawie i kiedy można je usunąć

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 31 sierpnia 2017
Dokument archiwalny
Przetwarzanie danych osobowych dysponenta grobu – na jakiej podstawie i kiedy można je usunąć
Pytanie:  Gminna jednostka zarządzająca cmentarzami zbiera dane osobowe dysponentów grobów. Czy musimy uzyskiwać na to ich zgodę? Czy w przypadku likwidacji grobu należy usunąć wszystkie dane osobowe jego dysponenta? Czy można dalej przechowywać jego dane osobowe, mając na uwadze np. możliwość wystąpienia sporu rodzinnego?
Odpowiedź: 

Istnieją przesłanki pozwalające na przetwarzanie danych osobowych dysponenta grobu bez jego zgody, jeżeli przetwarzanie to ma odbywać się w prawnie usprawiedliwionym celu mieszczącym się w działalności ustawowej zarządcy cmentarza komunalnego i nie narusza praw i wolności tej osoby. Jeżeli po likwidacji grobu przetwarzanie danych wciąż jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, można przetwarzać dane dysponenta grobu.

Zasadniczo dane osobowe można przetwarzać wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Artykuł 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pozwala jednak także na przetwarzanie tych danych wyjątkowo bez zgody osoby, której dane dotyczą. Jednym z takich wyjątków jest (przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy) przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Ta tzw. klauzula usprawiedliwionego celu jest wystarczającą podstawą do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której one dotyczą – nie muszą być spełnione żadne dalsze warunki.

Kiedy cel przetwarzania jest usprawiedliwiony

W interpretacji tego, jakie działanie mieści się jeszcze w klauzuli usprawiedliwionego celu, a jakie już nie, pomaga zakres działalności danego podmiotu będącego administratorem danych osobowych. Znacznie łatwiej będzie uznać, że cel jest usprawiedliwiony, jeżeli jest on ściśle związany z przedmiotem działalności administratora danych osobowych. Tak jest w opisanym przypadku – przetwarzanie danych dysponenta grobu ma na celu umożliwienie wykonywania działalności ustawowej zarządcy cmentarza komunalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, uważam, że istnieją przesłanki pozwalające na przetwarzanie danych osobowych dysponenta grobu bez jego zgody, jeżeli przetwarzanie to ma odbywać się w prawnie usprawiedliwionym celu mieszczącym się w działalności ustawowej zarządcy cmentarza komunalnego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności tej osoby.

Kiedy trzeba usunąć dane osobowe

Dane osobowe dysponenta grobu mogą być przetwarzane dopóki jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych. Jeżeli taka potrzeba istnieje także po likwidacji grobu, to niewątpliwie w dalszym ciągu zarządca cmentarza komunalnego ma prawo przetwarzać dane dysponenta grobu. Ponadto w grę mogą wchodzić inne przesłanki przetwarzania danych osobowych bez zgody dysponenta grobu. Myślę tu np. o przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Uwaga

Nigdy – przy braku wyraźnej zgody osoby powierzającej swoje dane do przetwarzania – administrator danych osobowych nie ma „domyślnie” prawa przetwarzać danych osobowych ponad cel wskazany w przesłance ustawowej. Ciężar udowodnienia zaistnienia przesłanki przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, ciąży zawsze na administratorze danych.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel