WSA w Łodzi: rejestr czynności przetwarzania to nie informacja publiczna

Dodano: 12 marca 2019
Nie każda spółka może być zwolniona z kosztów postępowania sądowego

„Prowadzone rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania (…) nie stanowią informacji publicznej, lecz stanowią dokument o charakterze wewnętrznym - organizacyjnym i porządkowym.” – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Administrator nie jest więc zobowiązany do udostępniania treści tych rejestrów.

Rejestry to dokumenty o charakterze wewnętrznym

Wyrok został wydany w związku ze złożeniem skargi na bezczynność prezydenta miasta w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postaci rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania, informacji z jaką datą rozpoczęto w urzędzie prace nad rejestrami oraz dokumentu na podstawie którego rozpoczęto prace nad wskazanymi rejestrami, a także wskazania czynności przetwarzania, za które odpowiada jeden z wydziałów urzędu.

Sąd oddalił skargę, uznając ją za bezzasadną. Jak wskazał w uzasadnieniu, o ile bowiem prezydent miasta jest podmiotem zobligowanym do udostępniania informacji publicznej, o tyle prowadzone rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej, lecz stanowią dokument o charakterze wewnętrznym - organizacyjnym i porządkowym. Celem prowadzenia tych rejestrów jest bowiem usystematyzowanie wykonywanych operacji przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Nie zawierają one informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Rejestry te są nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, ewidencyjnym, który ma służyć zapewnieniu m.in. porządku i bezpieczeństwa.

Rejestry czynności przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania nie odnoszą się do publicznej sfery działania organu i jako takie nie zawierają informacji publicznej.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 lutego 2019 r. (II SAB/Łd 181/18).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel