UODO przypomina: zgłoszenie o dalszym pełnieniu funkcji IOD tylko do 1 września

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 20 sierpnia 2018
kalendarz - otwarty

Już niedługo, bo 1 września 2018 r. minie kolejny termin na zgłoszenie wyznaczenia inspektora ochrony danych. Termin ten dotyczy administratorów danych osobowych, u których funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji. W takim przypadku istnieje obowiązek zawiadomienia UODO o dalszym pełnieniu funkcji IOD przez ABI.

W wyniku zaniechania wygaśnięcie funkcji IOD …

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezes UODO przypomniał, że w przypadku, gdy w dniu 24 maja 2018 r. u administratora danych osobowych działał administrator bezpieczeństwa informacji, to następnego dnia z mocy prawa stał się on inspektorem ochrony danych i będzie pełnił tę funkcję tylko do 1 września 2018 r. Aby IOD mógł dalej pełnić swą funkcję, ADO musi najpóźniej do 1 września zawiadomić o tym Prezesa UODO. W przeciwnym razie status IOD wygaśnie, przy czym dotyczy to wyłącznie tych administratorów, którzy nie mają obowiązku wyznaczenia IOD.

… albo konieczność wyznaczenia nowego inspektora

Jeśli zaś na administratorze taki obowiązek spoczywa, a do 1 września nie zawiadomi on Prezesa UODO, że rolę IOD pełni dotychczasowy ABI, wówczas będzie musiał wyznaczyć nową osobę na to stanowisko oraz w terminie 2 tygodni zawiadomić o tym Prezesa UODO.

Jednocześnie UODO zaznacza, że zawiadomienia należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga

Prezes UODO zapowiada weryfikacje, czy obowiązek zgłoszenia IOD został zrealizowany.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel