Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie

Dodano: 7 stycznia 2021
Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie

Najdłużej do 1 lipca 2021 r. potrwa okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii. W tym okresie nie będzie konieczne spełnianie dodatkowych warunków związanych z transferem danych do państw trzecich.

Wielka Brytania przejściowo nie będzie traktowana jak państwo trzecie

Przedsiębiorcy lub inne podmioty przekazujące takie dane do Wielkiej Brytanii w okresie do 1 lipca 2021 r. nie będą więc musieli spełniać dodatkowych wymogów:

  • przewidzianych w art. 44-49 RODO,
  • dodatkowych wymogów dotyczących międzynarodowych transferów danych określonych w rozdziale 3a ustawy z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, który wdraża w polskim porządku prawnym rozdział V dyrektywy (UE) 2016/680.

Wynika to z tzw. klauzuli pomostowej, którą przewidziano w postanowieniach końcowych Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską  i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej. Art. 10A tej umowy przewiduje bowiem, że przepływ danych nie będzie traktowany jako ich transfer do państwa trzeciego.

Uwaga

Okres przejściowy pierwotnie miał trwać 4 miesiące ale zostanie przedłużony automatycznie o 2 miesiące, jeżeli żadna ze strony ww. umowy się temu nie sprzeciwi. Z drugiej strony może też zostać skrócony, jeżeli Komisja Europejska na mocy art. 36 ust. 3 dyrektywy (UE) 2016/680 i na mocy art. 45 ust. 3 RODO wyda decyzje wykonawcze w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

Co będzie działo się od lipca

Po 1 lipca 2021 r. transfer danych do Wielkiej Brytanii będzie już wymagał spełnienia jednego z dodatkowych wymogów RODO. Na szczęście Komisja Europejska zadeklarowała zamiar szybkiego p przyjęcia decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Decyzja taka zapewni możliwość przekazywania danych do Wielkiej Brytanii bez konieczności realizacji dodatkowych wymogów. Najpierw jednak konieczna będzie ocena brytyjskiego prawa ochrony danych osobowych i praktyki jego stosowania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jeżeli zaś nie dojdzie do wydania decyzji, wówczas transfer danych do Wielkiej Brytanii będzie wymagał legalizacji za pomocą innych przesłanek np. standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych.

Co z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy zlokalizowani na terenie Wielkiej Brytanii zostaną objęci RODO, jeżeli będą przetwarzali dane osób przebywających w Unii Europejskiej. Stanie się tak, jeżeli czynności te będą wiązały się z:

  • oferowaniem towarów lub usług takim osobom znajdującym się w UE – niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty; lub
  • monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w UE.

Będą oni zobligowani do wyznaczenia na piśmie w UE w tym państwie członkowskim, w którym przebywają podmioty danych w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane.

Uwaga

Wyznaczenie przedstawiciela nie jest wymagane, jeżeli operacja przetwarzania prowadzone przez przedsiębiorców:

  • mają charakter sporadyczny,
  • nie obejmują – na dużą skalę – przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, ani przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych,
  • jest mało prawdopodobne, by ze względu na swój charakter, kontekst, zakres i cele powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel