Kilka podstaw prawnych przetwarzania w klauzuli informacyjnej – sprawdź, czy to możliwe

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 7 czerwca 2019
9475a697a94545abd3b1ae5484c1e7a0d5aee0d0-xlarge

Aby przetwarzanie danych osobowych było legalne, musi zostać zrealizowana jedna z przesłanek przetwarzania tych danych – zwykłych lub szczególnej kategorii. Podstawa ta powinna być wskazana w klauzuli informacyjnej. Czy można oprzeć przetwarzanie danych osobowych na więcej niż jednej podstawie prawnej jednocześnie?

Więcej niż jedna podstawa prawna dla tych samych danych …

Dane osobowe wskazane w klauzuli informacyjnej mogą być przetwarzane w różnych sytuacjach (w różnych operacjach przetwarzania) na różnych podstawach prawnych. Częstym przypadkiem jest tu łączenie podstaw prawnych z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przykład

Sąd może imię i nazwisko strony przetwarzać w wykonaniu obowiązku prawnego (np. zamieszczając imię i nazwisko na kopercie przesyłki sądowej) a za minutę już w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym (np. zamieszczając imię i nazwisko w sprawozdaniu wysyłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości). Z tego też powodu w klauzuli informacyjnej dopuszczalne jest podanie więcej niż jednej podstawy prawnej przetwarzania.

… ale nie w przypadku zgody podmiotu danych

Nie oznacza to jednak  iż podstawy prawne można w klauzuli informacyjnej wskazywać arbitralnie i na przykład dla wygody przepisać całą zawartość art. 6 ust. 1 RODO. W klauzuli mają widnieć wyłącznie rzeczywiście stosowane podstawy prawne.

Stosunkowo częstym błędem jest wskazywanie w klauzuli informacyjnej jako podstawy prawnej zgody podmiotu danych oraz innej podstawy z art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO. Takie postępowanie było wielokrotnie negowane przez organ nadzorczy, który wskazywał, że w przypadku gdy istnieje podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO, pobieranie niejako „dodatkowo” czy „na wszelki wypadek” zgody podmiotu danych jest niedopuszczalne.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel