KE proponuje reformę przestrzeni cyfrowej

Dodano: 21 grudnia 2020
KE proponuje reformę przestrzeni cyfrowej

Na reformę składa się akt prawny o usługach cyfrowych a także akt prawny o rynkach cyfrowych. Pakiet nowych przepisów ma dotyczyć wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej.

Regulacji mają być poddane wszelkie usługi cyfrowe

Akt prawny o usługach cyfrowych dotyczy usług cyfrowych łączących konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Innymi słowy reguluje on obowiązki dostawców usług cyfrowych działających jako pośrednicy pełniący funkcję łączników między konsumentami a towarami, usługami oraz treściami.

Będzie on zawierał:

 • przepisy dotyczące usuwania nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie;
 • zabezpieczenia dla użytkowników, których treści zostały błędnie usunięte przez platformy;
 • nowe obowiązki bardzo dużych platform w zakresie podejmowania działań opartych na analizie ryzyka w celu zapobiegania nadużyciom ich systemów;
 • szeroko zakrojone środki w zakresie przejrzystości, w tym w odniesieniu do reklamy internetowej i algorytmów wykorzystywanych do rekomendowania użytkownikom treści;
 • nowe uprawnienia do kontrolowania funkcjonowania platform, w tym poprzez ułatwianie analitykom dostępu do kluczowych danych platformy;
 • nowe przepisy dotyczące identyfikowalności użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych, aby pomóc w wykrywaniu sprzedawców nielegalnych towarów lub usług;
 • innowacyjny proces współpracy między organami publicznymi w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania przepisów na całym jednolitym rynku.

KE o „strażnikach dostępu”

Z kolei akt prawny o rynkach cyfrowych ma dotyczyć negatywnych konsekwencji, jakie mogą mieć pewne zachowania platform działających w charakterze „strażników dostępu” na rynku wewnętrznym.

Uwaga

Tzw. „strażnicy dostępu” to platformy, które mają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, stanowiące dla użytkowników biznesowych ważną drogę dostępu do ich klientów oraz cieszące się utrzymującą się silną pozycją.

Akt prawny o rynkach cyfrowych:

 • ma zastosowanie wyłącznie do głównych dostawców podstawowych usług platformy najbardziej podatnych na nieuczciwe praktyki, takich jak wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe lub usługi pośrednictwa internetowego, którzy spełniają obiektywne kryteria legislacyjne, aby być wyznaczeni jako „strażnicy dostępu”;
 • określa progi ilościowe jako podstawę do identyfikacji domniemanych „strażników dostępu”. Komisja będzie również uprawniona do wyznaczenia przedsiębiorstw jako „strażników dostępu” w następstwie badania rynku;
 • zakazuje szeregu praktyk, które są wyraźnie nieuczciwe, takich jak uniemożliwianie użytkownikom odinstalowywania jakichkolwiek uprzednio zainstalowanych: oprogramowania lub aplikacji;
 • zobowiązuje „strażników dostępu” do proaktywnego wprowadzania pewnych działań, takich jak ukierunkowane środki umożliwiające oprogramowaniu stron trzecich właściwego funkcjonowania i współdziałania z ich własnymi usługami;
 • nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, które mogą obejmować grzywny w wysokości do 10 % światowego obrotu „strażnika dostępu”, aby zapewnić skuteczność nowych przepisów. W przypadku wielokrotnych naruszycieli sankcje te mogą również wiązać się z obowiązkiem wprowadzenia środków strukturalnych, potencjalnie obejmujących zbycie niektórych przedsiębiorstw, w przypadku gdy nie jest dostępny żaden inny równie skuteczny środek alternatywny zapewniający przestrzeganie przepisów;
 • umożliwia Komisji prowadzenie ukierunkowanych badań rynku w celu oceny, czy należy dodać do tych przepisów nowe praktyki i usługi dotyczące „strażników dostępu”, aby nowe przepisy dotyczące „strażników dostępu” były dostosowane do szybkiego tempa rozwoju rynków cyfrowych.
Źródło:
 •  Strona internetowa Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel